Over ons

Wij, Diane Carp, dramadocent, en Judith Zwaan, docent beeldende vorming, werkten voor het eerst samen als studenten bij de masteropleiding Kunsteducatie in Amsterdam. We voerden een experiment uit waarmee we onze twee disciplines combineerden in een korte, interdisciplinaire en interactieve voorstelling. Daarna waren we gevraagd een educatieve component te ontwerpen en uit te voeren als voorstudie voor het onderzoeksproject rond Altermoderne Kunsteducatie van Groenendijk & Hoekstra (2012). De spannende combinatie van drama, beeldende vorming en onderwijsdoelen heeft geleid tot een vaste samenwerking met projecten op maat die we op www.kunstblik.nu aanbieden.

Bij onze vakoverstijgende aanpak worden drama en beeldend door ons geïntegreerd met feitelijke informatie over een onderwerp uit andere leergebieden. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen door het gebruik van kunstdisciplines leerstof beter kunnen onthouden. Niet door informatie uit het hoofd te leren, maar door inhoud te ervaren en zelf te interpreteren. (Hardiman, Rinne & Yarmolinskya, 2014).

Onze geschiedenis- en erfgoedprojecten maken gebruik van de volgende uitgangspunten:

Vakoverstijgend    

 • Meerdere disciplines werken samen om een thema te behandelen.
 • Feiten van het gekozen onderwerp zijn ons startpunt.
 • Drama gebruiken om het onderwerp te verbinden met de belevingswereld van de leerlingen en hen te helpen in te stappen in de verhalen van de mensen die “toen” erbij betrokken waren.
 • Beeldende vorming en low-tech media inzetten om leerlingen de informatie over een ervaringen met het onderwerp te laten verwerken en te delen.
 • Door taal geven leerlingen hun eigen gedachten een concrete vorm.

Interdisciplinair

 • De samenwerkende disciplines (zaakvak, drama, beeldende vorming, taal) hebben elkaar nodig om het thema met de leerlingen te onderzoeken en de projectdoelen te halen.
 • De leerlingen verweven alle disciplines in hun uitwerking.

Multiperspectiviteit

 • Een onderwerp vanuit verschillende perspectieven bekijken.
 • Leerlingen verplaatsen zich in de ander.
 • Een stem geven aan mensen uit de geschiedenis wiens stem niet is gehoord.

Immaterieel erfgoed

 • De kunstvormen stimuleren de sociaal-historische verbeelding van de leerlingen.

Leerlingen raken persoonlijk betrokken bij het onderwerp en reflecteren op situaties die vergelijkbaar zijn met situaties in het hedendaagse leven.