De Overtocht

Een vakoverstijgend cultuureducatieproject over de gedeelde geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel. Leerlingen verdiepen zich in het slavernijverleden in het algemeen, en meer specifiek in de rollen van Nederland, Curaçao (en Suriname) en Ghana in de Driehoekshandel. Het geschiedenisonderwerp wordt gekoppeld […]

Een vakoverstijgend cultuureducatieproject over de gedeelde geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel.

Leerlingen verdiepen zich in het slavernijverleden in het algemeen, en meer specifiek in de rollen van Nederland, Curaçao (en Suriname) en Ghana in de Driehoekshandel.

Het geschiedenisonderwerp wordt gekoppeld aan een groepservaring door middel van dramaoefeningen èn aan een beeldende manier van verwerken. Leerlingen raken persoonlijk betrokken bij het onderwerp en reflecteren op situaties die vergelijkbaar zijn met situaties in het hedendaagse leven.

Door de dramaoefeningen stappen ze ‘in de schoenen’ van de betrokkenen van toen om hun verschillende perspectieven te leren kennen. Daarna vertellen ze het verhaal opnieuw in hun eigen woorden en beelden. Het geschiedenisonderwerp gaat op deze manier voor hen leven. Hun ervaringen worden verwerkt in een indrukwekkende eindpresentatie.

Op elke deelnemende school wordt aandacht besteed aan de specifieke sporen van de geschiedenis van het slavernijverleden in hun regio. Voor de bovenbouw van het primair onderwijs bieden wij het project aan als een hele dag of in twee losse dagdelen. Voor praktijkonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs passen we onze de inhoud en tijdplanning van de activiteiten aan in overleg met de betrokken docenten.

Meer over de achtergrond van dit project, bronmateriaal, de leerdoelen en de aansluiting bij de kerndoelen lees je hier.

Projectactiviteiten

De projectdag bestaat uit de volgende onderdelen:

   • een groepsgesprek en schrijfopdracht om de persoonlijke belevingswereld van de kinderen bij het onderwerp te betrekken
   • een interactieve presentatie met beeldmateriaal over de feiten en verschillende perspectieven rond de trans-Atlantische slavenhandel
   • verschillende dramaoefeningen om de kinderen zich te laten inleven in verschillende aspecten van de slavenhandel
   • beeldende verwerking op verschillende momenten, zowel individueel als in duo’s
   • terugkijken op de dag in een groepsgesprek