Over ons

Over ons

Wij zijn Diane Carp, dramadocent, en Judith Zwaan, docent beeldende vorming, beiden afgestudeerd aan de master Kunsteducatie. In onze projecten voor het basisonderwijs werken wij vakoverstijgend. Drama en beeldend worden door ons geïntegreerd met feitelijke informatie over een onderwerp uit andere leergebieden. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen door het gebruik van kunstdisciplines leerstof beter kunnen onthouden. Niet door informatie uit het hoofd te leren, maar door inhoud te ervaren en zelf te interpreteren. (Hardiman, Rinne & Yarmolinskya, 2014).

Onze geschiedenis- en erfgoedprojecten maken gebruik van de volgende didactische en pedagogische principes:

  • onderzoek en kritische reflectie van de bestaande geschreven geschiedenis.
  • het gebruik van drama om verschillende perspectieven te onderzoeken en om het onderwerp te verbinden met de belevingswereld van de leerlingen.
  • beeldende vorming en low-tech media worden ingezet om informatie over en ervaringen met het onderwerp te verwerken en te delen.

Leerlingen raken persoonlijk betrokken bij het onderwerp en reflecteren op situaties die vergelijkbaar zijn met situaties in het hedendaagse leven.